Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Michałowicach

Data publikacji 28.11.2022

W piątek w Urzędzie Gminy Michałowice odbyła się debata społeczna pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Do udziału w debacie zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz przede wszystkim lokalną społeczność.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Michałowice rozpoczęło się w piątek o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy.

Komendant komisariatu podinspektor Małgorzata Pietrusiak przedstawiła uczestnikom debaty dane statystyczne dotyczące ilości przestępstw oraz zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie gminy. Omówione zostały także zagrożenia związane z najbardziej uciążliwymi społecznie przestępstwami.

Po prelekcji wywiązała się między uczestnikami debaty dyskusja i pojawiły się pytania do prowadzących. Rozmawiano m.in. o nieprawidłowym parkowaniu na terenie gminy, zdarzeniach drogowych na ul. Reymonta oraz o łamaniu przepisów drogowych na skrzyżowaniu ul. Działkowej z Wiejską.

Na spotkaniu przypomniano założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przestawione zostały zagrożenia, które od czasu funkcjonowania tego narzędzia wprowadzili mieszkańcy gminy. Omówiono też, jakie działania podejmuje Policja po uzyskaniu w ten sposób informacji.

Uczestnicy debaty zostali także poinformowani o aplikacji „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą uwzględniane w toku codziennej służby.

 

kom. Karolina Kańka/bś

Powrót na górę strony