Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podsumowanie roku 2022 na terenie powiatu pruszkowskiego

Data publikacji 10.01.2023

W 2022 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu pruszkowskiego zgłosili 1663 zagrożenia. Najczęściej zgłaszane były przypadki przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Policjanci potwierdzili 787 zagrożeń. Pamiętaj - Ty też możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania!

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

W ubiegłym roku mieszkańcy powiatu pruszkowskiego zgłosili 1663 zagrożeń. Na mapie najczęściej znajdowały się:

  • przekraczanie dozwolonej prędkości - 610 zgłoszeń
  • spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 382 zgłoszenia
  • nieprawidłowe parkowanie - 300 zgłoszeń
  • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją - 35 zgłoszeń

Funkcjonariusze potwierdzili łącznie 787 zagrożeń.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest bezpłatną aplikacją, którą można obsługiwać przy pomocy komputera lub telefonu. Dzięki niej w prosty i anonimowy sposób możesz zgłosić dane zagrożenie i przyczynić się tym samym do poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Każde takie zgłoszenie naniesione na mapę trafia do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu i w przypadku potwierdzenia jego eliminacją. Reaguj na zagrożenia!

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

kom. Karolina Kańka

Powrót na górę strony