Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Pruszkowie

Data publikacji 14.07.2016

W dniu wczorajszym przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie odbyły się uroczyste obchody zbliżającego się Święta Policji. W uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł.insp. Hubert Kowalczewski, Wicestarosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących z komendą pruszkowską.

 

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12.00. Zgodnie z ceremoniałem meldunek o gotowości do uroczystego apelu I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł.insp. Hubertowi Kowalczewskiemu złożył dowódca uroczystości. Następnie Komendant Powiatowy Policji  w Pruszkowie podinsp. Krzysztof Radzik przywitał zaproszonych gości i w krótkim przemówieniu podziękował za współpracę i wsparcie. Podziękowania złożył również policjantom za codzienny trud włożony w ich pracę.

Podczas uroczystości zostało odczytane Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andzeja Dudy o mianowaniu na I stopień oficerski oraz rozkazy personalne Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie w sprawie nadania nominacji na wyższe stopnie służbowe. Jeden policjant odebrał odznakę przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”. Ponadto Starosta Pruszkowski wyróżnił  nagrodą pieniężną 10 funkcjonariuszy, którzy włożyli szczególny wysiłek we wzrost bezpieczeństwa na terenie powiatu.

W imieniu Komendanta Stołecznego Policji jego I Zastępca mł.insp. Hubert Kowalczewski odczytał list do Policjantów oraz przekazał własne życzenia.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem „Poległych Policjantów” zostały złożone wieńce.

W roku 2016 w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie na wyższe stopnie policyjne zostało mianowanych 100 policjantów, w tym 8 przed  terminem.

 

ms/kk

Powrót na górę strony