Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie można:

  • wysłać na adres:  

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków

  • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8, 05 – 800 Pruszków.

Punkt Obsługi Interesanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony